Hjem

Hovedmenu

Log påVelkommen til forsiden
Uddrag
Skrevet af Administrator   
Onsdag, 22 Marts 2017 20:56

Problemregning Maj 2015

1. Køb af smartphone:

1.1 - Hvor mange penge sparer Olivia, hvis hun køber den nye smartphone i Telefonboden i stedet for i MobilBasaren?: 4325 kr - 3995 kr = 330 kr. 1.2 - Du skal vise med beregninger, at prisen for den nye smartphone bliver 3676,25 kr. på udsalg i MobilBasaren: 4325 kr* 0,15 = 648,75 kr. 4325 kr - 648,75 kr = 3676,25 kr. 1.3 - Hvor mange procent skal Telefonboden give i rabat, hvis deres pris på den nye smartphone skal være 3676,25 kr. som i MobilBasaren?: 3995 kr - 3676,25 = 318,75 kr. 3995 kr* 0,07975 (cirka) = 318,6 kr 1.4 - Er det billigst for Olivia at købe den nye smartphone i MobilBasaren eller i Telefonboden, når der er udsalg begge steder, og når hun får 200 kr. for sin gamle smartphone i Telefonboden? Du skal begrunde dit svar: MobilBasaren: 3676,25 kr. Telefonboden: 3995 kr* 0,05 = 199,75 kr + 200 kr = 399,75 kr. 3995 kr - 399,75 kr = 3595, 25 kr. Billigst = Telefonboden.

 

= 7,975 %.

 

2. Skærmstørrelsen på en smartphone:

2.1 - Du skal vise med beregning, at diagonalen på den smartphone, Olivia vil købe, er ca. 10,2 cm: 2,54 cm* 4 tommer = 10,16 cm. 2.2 - Tegn to rektangler, der begge har en diagonal på 10,2 cm. De to rektangler skal have forskellige størrelser: Lavet i hånden - ternet ark vedlagt. 2.3 - Undersøg med beregning og/eller tegning, om det er rigtigt, at den korteste side er ca. 5 cm, når skærmstørrelsen er 4,0 tommer, og når forholdet mellem skærmens længste og korteste side er 16:9: Tegnet i hånden - ternet ark vedlagt.

 

10,2 cm.

 

3. Mobilabonnement:

3.1 - Hvor mange penge skal Olivia i alt betale for at oprette og have abonnementet i 6 måneder?: 79 kr* 6 + 49 kr

 

= 523 kr.

 

3.2 - Skriv et regneudtryk, som Olivia kan bruge til at beregne, hvor mange penge hun i alt skal betale for at oprette og have abonnementet i n måneder: = 79 kr* n + 49 = x. 3.3 - Hvor mange penge skal Olivia i alt betale en måned, hvor hun bruger 5 timer og 20 minutters taletid?: 5 timer 20 min = 320 min 4 timer = 240 min 320 - 240 = 80 min brugt udover abonnement. 80 min* 35 øre = 2800 øre 3.4 - Tegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem det antal minutter, Olivia bruger i taletid på en måned, og det beløb, hun skal betale i alt for abonnementet og taletiden denne måned: Tegnet i hånden - Ternet ark vedlagt.

 

28 kr.

 

4. På Facebook:

4.1 - Beregn observationssættets variationsbredde: 60 - 2 4.2 - Fremstil et diagram, der viser fordelingen af observationerne: Tegnet i hånden - ternet ark vedlagt. 4.3 - Forklar, hvad observationssættets median viser om, hvor tit eleverne bruger deres smartphones til at være på Facebook: Medianen til observationssættet viser hvor mange der bruger Facebook i gennemsnittet. 4.4 - Skriv en kort tekst, hvor du beskriver resultatet af undersøgelsen, der er vist i diagrammet herover. I din tekst skal du bl.a. bruge ordene procent, flest og færrest: De fleste bruger smartphones over 30 gange ? hvilket er 40 % på diagrammet. De færreste bruger smarphones 6-14 gange ? hvilket er ca. 9 % på diagrammet. Dem der slet ikke bruger deres smartphones ? er ca. 18 % på diagrammet. = 58.

 

4.5 - Har Olivia ret i sin påstand? Du skal begrunde dit svar: Ja, Olivia har ret. Median i Olivias klasse = 40 Median i 6-9 klasse= 20. Beregning: Hvis man tager 100% fra diagrammet = 5 elever (taget i farveopdelingen), og antallet af procent = antal gange smartphones brugt. 40+18+9+11+22 = 100/5 = 20 ? median for 6-9 klasser. = Olivia har ret.

 

5. En ydre og to indre cirkler:

5.1 - Tegn en ydre cirkel med to indre cirkler. Den ydre cirkel skal have diameteren 12. De indre cirkler skal begge havde diameteren 6: Tegnet i hånden - Ternet ark vedlagt. 5.2 - Du skal vise med beregning, at Olivia har ret. Omkreds af 2 små cirkler = (?* 6) *2 = 37,69. Omkreds af 1 stor cirkel = (?* 12) = 37,69 5.3 - Du skal vise med beregning, at Søren har ret. Areal af 2 små cirkler = (?* 32) *2 = 56,55 Areal af 1 stor cirkel = (?* 62) = 113,097 113,097/2 = 56,55

 

= Olivia har ret.

 

= Søren har ret.

 

5.4 - Undersøg med beregninger, om summen af de to indre cirklers arealer altid er halvt så stort som arealet af den ydre cirkel: Areal af 2 små cirkler = (?* 12) *2 = 6,28 Areal af i stor cirkel = (?* 22) = 12, 57 12,57/2 = 6,28 = ja, det er rigtigt.

 

5.5 - Bevis, at summen af de to indre cirklers omkredse er lig med omkredsen af den ydre cirkel: Stor cirkel = (?*12) = 37,7 Mellem cirkel = (?*8) = 25,13 Lille cirkel = (?*4) = 12,57 Mellem+Lille = 37,7 = Ja, det er rigtigt.

 

6. Talfølger i en gangetabel:

6.1 - Hvilket tal er nummer 11 i talfølgen, der begynder med tallene i de røde felter?: 11*11 =121. 6.2 - Forklar, hvordan du kan beregne tal nummer 99 i talfølgen, der begynder med tallene i de røde felter: Ligesom der er ved alle sammen = 1*1 = 1 2*2=4 Så tog jeg også 99*99 = 9801. 6.3 - Farv, eller skraver denne talfølger i gangetabellen på svararket: Skraveret på svararket - vedlagt. 6.4 - Hvilket tal er nummer 9 i talfølgen, der begynder med tallene i de blå felter?: 14*9 126. 6.5 - Skriv et regneudtryk, du kan bruge til at beregne tal nummer n i talfølgen, der begynder med tallene i de blå felter: =

 

= n* (n+5).

 
Areal af cirkler
Skrevet af Administrator   
Onsdag, 22 Marts 2017 20:53

Lille cirkel

areal af 2 cirkler = 2x Pi x r^2

areal for stor cirkel = Pi x r^2

 

Vi ved at den lille cirkels radius er halvdelen af den stores derfor er arealet af de små, hvis vi anvender den store cirkels radius

 

2 x Pi x (½ x r)^2

Pi og r er konstanter der er uden betydning for forholdet derfor kan vi fjerne dem når vi alene ser på forholdet, altså

2 x (½)^2 = 2 x 1/4 = 1/2

Arealet vil altså altid være halvdelen når radius er halvdelen på de små cirkler

 
Bestyrelsesmøde den 28/6-2016
Skrevet af Administrator   
Tirsdag, 28 Juni 2016 19:14

Bestyrelsesmøde

Dato: 28/6-2016

Læs mere…
 

Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 49 / Grenågade 1 består af ialt 18 andelsboliger og 12 klubværelser. Andelene er fordelt over 17 lejligheder og 1 erhvervsandel. Derudover yderligere 2 butikker, der er lejemål. 

 

Vores hjemmeside indeholder information for foreningens beboere. Siden kræver login, som kan fås ved henvendelse til foreningens administrator. 

 

 Gården

 

 

 

 

 
Andelsboligforeningen, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting